Welcome to Adobe GoLive 6


Undervisning i Elementær Brandbekæmpelse

Et kursus i "Elementær Brandbekæmpelse" har til formål at
give medarbejderen et kendskab til brandens kemi, et indblik
i forskellige ildslukkertyper og frem for alt en fortrolighed i
brugen af "husets" eget brandudstyr.

Kurset er opdelt i 2 dele

- en teoretisk del, hvor forskellige brandtyper, slukkertyper,
brandens kemi herunder brandtrekanten gennemgåes

- en praktisk del, hvor alle de, for stedet, relevante slukkertyper
gennemgås og afprøves på et til lejligheden arrangeret bål.
Alle deltagere får her mulighed for selv at slukke ildebrand både
med diverse ildslukkere og brandtæppe.

Kurset kan foregå på Deres egen virksomhed/institution såfremt
de rette forhold er tilstede.
Den konsulent som afholder kurset vil besigtige stedet for
nærmere vurdering.
Besøg vores billed galleri og se billeder fra et kursus

Welcome to Adobe GoLive 6